Lista aktualności Lista aktualności

Kurs drwali dla uczniów Technikum Leśnego

W dniach 07 – 20 maja instruktorzy ścinki drzew z Nadleśnictwa Dwukoły pomagali zdobyć uprawnienia drwala uczniom Technikum Leśnego w Iłowie. Grupa ośmiu uczniów trzeciej klasy przez 14 dni pod okiem instruktorów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa nabywała teoretycznych i praktycznych umiejętności pracy pilarką spalinową. Na powierzchni zrębowej w Leśnictwie Narzym ścinali i okrzesywali potężne sosny, świerki i buki przekładając na praktykę wcześniej zdobytą na zajęciach wykładowych wiedzę. Każdy z uczestników kursu w ramach ćwiczeń ściął kilkadziesiąt drzew, oraz dokonał ich okrzesania z gałęzi. Ćwiczono również pracę z zastosowaniem ściągacza linowego, obracaków i pozostałych narzędzi pomocniczych. Kursanci potwierdzili nabyte umiejętności pracy w charakterze drwala, zdając egzamin przed komisją.
Z uśmiechem na ustach i satysfakcją uczniowie przyjęli gratulacje z pozytywnie zdanego egzaminu oraz nabycia uprawnień do wykonywania zawodu drwala.

fot. J. Skrzypecki, J. Folborski