Lista aktualności Lista aktualności

Poturbowany bóbr trafił w bezpieczne miejsce

15 maja leśniczy z Leśnictwa Zielona wraz z policją i pracownikami Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie zadbali o bezpieczeństwo poturbowanego bobra.

W środę rano leśniczy Leśnictwa Zielona, Nadleśnictwo Dwukoły został poinformowany przez policję o bobrze znajdującym się we wjeździe na jedną z posesji w miejscowości Zielona. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że prawdopodobnie zwierzę zostało potrącone przez pojazd jadący drogą wojewódzką nr. 563 relacji Mława - Żuromin. Obrażenia jakich doznał bóbr były powierzchowne i nie zagrażały życiu zwierzęcia. Wobec faktu, że bóbr wędrowiec znajdował się z dala od swojego naturalnego środowiska podjęto decyzję o przetransportowaniu go do rzeki Przylepnicy w miejscowości Kuczbork-Osada. Z pomocą przybyli pracownicy Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie dysponujący klatką w której zwierzę bezpiecznie przewieziono do rzeki. Bóbr trafił do swojej ostoi.

W Polsce ochrona gatunkowa zwierząt jest realizowana na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.880, z późn. zm.), dalej u.o.p., oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). Bóbr europejski Castor fiber podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 u.o.p. oraz § 7 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do dziko występujących zwierząt, gatunków objętych ochroną gatunkową zostały wprowadzone zakazy m.in. chwytania, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Również umyślne wprowadzanie do środowiska przyrodniczego zwierząt należących do gatunków objętych ochroną jest co do zasady zabronione.

Od wyżej wymienionych zakazów wprowadzono odstępstwa w przypadku chwytania na terenach zabudowanych zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania – czynności te wykonują podmioty upoważnione np. policja czy straż miejska.