Gekennzeichneter Inhalt

Monitoring przyrodniczy

Nadleśnictwo Dwukoły prowadzi stały monitoring wszystkich zainwentaryzowanych na swoim terenie cennych elementów przyrodniczych (rośliny, grzyby, zwierzęta).  Aktualizacja wykonywana jest na dzień 30 września każdego roku.

Lista rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, grzybów, porostów, mszaków i zwierząt dostępna jest do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania