Położenie

Nadleśnictwo Dwukoły podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i podzielone jest na dwa obręby: Dwukoły i Żuromin, w skład których wchodzi 16 leśnictw.

Galeria zdjęć

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć wykonanych w lasach naszego nadleśnictwa.

Historia

Gospodarka leśna w dzisiejszym pojęciu zapoczątkowana została w drugiej połowie XVIII w., kiedy to po wyrębach powierzchni leśnych zaczęto stosować siew nasion. Większość lasów stanowiło własność prywatną, a tylko największe kompleksy państwową.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.