Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Zajęcia terenowe, wycieczki oraz pogadanki odbywają się przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły, na 2 ścieżkach edukacyjnych, w izbie edukacyjnej „Dziupla” a także na terenach poszczególnych leśnictw.

Infrastruktura znajdująca się w Dwukołach zachęca do pogłębienia wiedzy o formach ochrony przyrody, o gatunkach roślin i zwierząt występujących na terenie nadleśnictwa oraz do wypoczynku na łonie natury. Po wcześniejszym uzgodnieniu zapraszamy na trasę szlaku pieszego przebiegającego przez rezerwat Góra Dębowa oraz obszar Natura 2000 Góra Dębowa koło Mławy, trasę można przemierzać samodzielnie lub pod opieką pracownika Służby Leśnej. Przed wyruszeniem na szlak przyrodniczy przebiegający przez rezerwat należy zapoznać się z regulaminem korzystania ze szlaku, dostępnym poniżej.

Ścieżka edukacyjna „Leśne przedszkole" położona jest na terenie leśnictwa Krajewo, a ścieżka „Po naukę w las" znajduje się w leśnictwie Głęboka. Ścieżki są często odwiedzane przez młodzież i dzieci. Na ich trasie umieszczono wiele barwnych tablic informujących o zagadnieniach związanych z życiem lasu oraz jego mieszkańców, bogactwie środowiska przyrodniczego, zagrożeniach i formach ochrony przyrody.


W leśnictwie Krajewo znajduje się również izba edukacyjna i miejsce na odpoczynek bądź prowadzenie zajęć w dużych grupach (wiata, ławy, stoły). Wiata może pomieścić ok. 90 osób. Obok posiadamy wyznaczone miejsce na ognisko i grilla w związku z tym, obiekt może również pełnić funkcje rekreacyjne. Wiata w leśnictwie Głęboka może pomieścić jednorazowo ok. 50 osób.

Wiata może pomieścić ok. 90 osób. Obok posiadamy wyznaczone miejsce na ognisko i grilla w związku z tym, obiekt może również pełnić funkcje rekreacyjne.

Izba edukacyjna "Dziupla" położona na terenie szkółki leśnej została oddana do użytku w 2004 roku. Izba może pomieścić jednorazowo ok. 20 osób. Jest w pełni wyposażona w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczestników zajęć są również inne pomoce dydaktyczne: lornetki, lupy, kompasy, siatki do łapania owadów oraz szereg materiałów informacyjnych i literatura. Zajęcia w izbie to głównie prelekcje nawiązujące do ekspozycji, często zakończone pokazem filmów przyrodniczych. Zajęcia w "Dziupli" obejmują aktywne formy edukacji, poznawanie przyrody zmysłami, gry i zabawy, a także rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów połączone z pogadankami.

Korzystając z obiektów turystyczno-wypoczynkowych czy szlaków przebiegających przez obszary leśne możecie się Państwo natknąć na różnego rodzaju przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Dwukoły: tel. 23 654 10 84, dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują je na odpowiedzialność swoich opiekunów.