Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż piętnastu gatunków drewna wielkowymiarowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego sprzedaż detaliczna surowca drzewnego prowadzona jest w leśnictwach 1 dzień w tygodniu tj. w środę w godzinach od 8 do 10. W uzasadnionych przypadkach sprzedaż może być prowadzona również w pozostałe dni tygodnia. Wszystkie punkty sprzedaży detalicznej wyposażone są w kasy fiskalne, a sprzedaż prowadzona jest wyłącznie  za gotówkę płatną bezpośrednio u leśniczego w dniu zakupu. Kupujący otrzymuje oryginał paragonu fiskalnego lub na żądanie fakturę VAT, która wydawana jest tylko w biurze nadleśnictwa. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest według aktualnie obowiązującego cennika, który znajdą Państwo poniżej.